Lidt om naturen

Det er nærliggende at interessere sig for, hvad der sker oppe bag Fuglsø og inde i bjergene. I tidernes morgen var vi mere i sammenhæng med dette skønne naturområde og har heldigvis stadig noget geologi, fauna og flora til fælles.

www.nationalparkmolsbjerge.dk kan man klikke sig ind på et nyt digitalt (GIS-)kort, der viser hele nationalparkområdet med oplysninger om særlige forekomster, sjældne dyr og planter mm..

               

Landskabspleje. Skov & Landskab udgiver nogle videnblade. I sept. 2010-udsendelsen kan man læse om “Naturpleje og ophobning af næringsstoffer”. I al sin korthed går det ud på, at de sandede jorde får tilført masser af næring, når vi slår græs, fælder buske og træer og lader det afklippede ligge tilbage på jorden. Den ny næring skaber grobund for helt nye og voksestærke arter. Derfor bør slåning følges op af fjernelse af det afklippede materiale, hvis vi vil bevare de oprindelige plantearter.

Hvis du søger på Skov og Landskab, finder du mange relevante publikationer. Desværre ofte kun i korte udgaver, da mere fordybelse kræver en abonnementsordning. Nogle titler kan findes via bibliotekerne.

Landskabspleje – som vi ikke selv er herre over. Havet har sit eget liv. Især om vinteren kan højvande nå op og ind til foden af skrænten. Lang tids østenvind og fuldmåne har  altid haft sin virkning, og klimaforandringer vil i de kommende årtier øge risikoen for at havet æder sig ind på skrænterne. De sidste 30 års tilgroning tyder dog på, at der har været ro på.

Men hvil ikke på laurbærene. Højvandet ca. 10. dec. 2011 var et varsel på, at skrænterne stadig er truede. (Se foto).  Når vi går langs stranden og kigger på skrænterne, står det nederste stykke ret lodret. Bunden er skyllet væk. Før eller siden skrider det oppe fra. Længere syd på, et par 100 meter før campingpladsen, er der ofte skred i hele skræntens højde. Her var udskridningen så stor, at stranden var spærret efteråret 2016……

Er der nogen, der har nyere billeder af højvande og havets slid på skrænterne? Send evt. til kaare.roskilde@gmail.com