Bestyrelse – kontakt

Bestyrelsens 3 medlemmer:

  • Formand, Poul Nissen, Bakkesvinget 8
    Priv: Esther Aggebos Gade 42, 2mf, 8000 Aarhus C Mail: pn@mbg.au.dk  Tlf 2899 2295
  • Næstformand, Jeppe Egendal. Mail jeppe.egendal@gmail.com
  • Kasserer, Julie Almegaard
  • Formand for vandværket Fuglsø Strand, Erik Nielsen. Mail: Bovang30@gmail.com
  • Næstformand for vandværket Jeppe Egendal
  • Særlige funktioner:
  • Kaare Steenstrup (mail: kaare.roskilde@gmail.com) er webmaster – med teknisk støtte fra Hans Emil Almegaard
  • Hvis en ejendom har mere end en ejer, sender bestyrelsen gerne mails ud til flere. Men sørg selv for, at bestyrelsen har de fornødne mailadresser