Historik

Hvad er historien om Fuglsø Strand?
“Når man kommer fra vest fra Jylland gennem Rønde, Knebel og Vistoft til Fuglsø følger man kanten af Mols Bjerge. For den ukendte kan mødet med Fuglsø være et brat fald, hvor farten sættes op ned ad bakken, rundt om søen og hen mod kroen. Og er man ikke opmærksom, men lader øjnene fange af den gamle landevejskro, har man, uden at vide det, passeret en lille gruset vej…”
Således begynder den lille bog om Fuglsø Strand. Bogen blev skrevet af en gruppe medlemmer af Grundejerforeningen i 1998, og den præsenterer vores skønne område, dets historie samt områdets kunstnere – her vil vi dog koncentrere os om historien bag Fuglsø Strand.

Jo, historien om Fuglsø Strand som sommerhusområde er gammel, men endnu ældre er historien om Fuglsø Strand som naturområde.
Det hele begyndte for ca. 12.000 år siden – i den sidste istid. Det var nemlig der, det smukke morænelandskab Mols Bjerge blev skabt, da enorme ismasser bragte ler, grus og sand til området. Store bakker, dødishuller og lavninger blev skabt.

Siden da (og især siden stenalderen) har landskabet hævet sig, og bølgerne har slidt på bakkerne, og derved er de stejle skrænter frembragt. Dem skal vi passe på – både for vores egen og for naturens skyld. Fra skrænten har man udsyn til Ebeltoft Vig, Ebeltoft By, Helgenæs, Vejrø og Samsø, hvilket jo gør det til en fantastisk udsigt.

Indtil 1950erne bestod beplantningen hovedsageligt af enebær, birk og lyng, eftersom læhegnene endnu ikke havde taget over. Det gjorde de dog i løbet af 1950erne, idet grundejerne begyndte at plante østrigsk fyr, contorta fyr og rødgran.

Bevoksningen af området ændrede sig betydeligt og kampen mod især gyvelen og hybenrosen begyndte – en kamp der stadigvæk foregår.
Landskabet ændrede sig gennem årene, og det meste af området sprang i skov.

Udover smuk natur er vi så heldige også at kunne nyde et rigt plante- og dyreliv. Brombær og svampe kan findes om efteråret, og hele året rundt kan vi glædes over de mange fugle, harer, råvildt, agerhøns, frøer og hugorme blandt andre. Og nå ja – så er der jo også skovflåten…

Mange beboere har været så glade for vores område, at de har ladet deres sommerhus gået i arv gennem flere generationer. Det kan vi alle sammen være taknemmelige for, da det jo giver en særlig tilknytning til Fuglsø Strand som gør, at mange er interesseret i at bibeholde områdets karakter og smukke natur. Selvfølgeligt er nyere beboere kommet til i årenes løb, og disse er også faldet for Fuglsø Strand. Men mon ikke området i mange år endnu vil gøre indtryk på mange flere mennesker – det er i hvert fald vores håb og måske også forventning. 


I vinteren 2003/4 påbegyndte Grundejerforeningen et skovningsprojekt, hvor drivkraften bag var ønsket om at få mere af den “oprindelige” natur tilbage.

Det kuperede landskab var mange steder forsvundet, og udsigten til vandet var for mange også væk. Projektet varede 3 vintre, og ca. 3.500 træer blev fældet. Resultatet blev mere lys og luft, og igen kunne man se bakkerne og lavningerne. For at sikre udviklingen, indeholder vor lokalplan blandt andet et afsnit, der nævner, at træernes kroneareal ikke må overstige 10% af grundens areal – så fremover skal der også fældes!