Skovningsprojekt

Træfældningen i 2023-24 er i gang. I al fald planlægningen!

På grund af vinterens store nedbørsmængde er selve fældningen blevet udskudt indtil tiden efter påske 2024. Men den kommer.

Bagvedliggende oplysninger:

Sommeren 2015 uddelte bestyrelsen en folder til alle grundejere om pasning
og begrænsning af buske og træer i vores område.   
Klik her for at se folderen   

Forholdene kalder stadig på arbejde, altså beskæring og fældning – tilføjet okt. 2022.

Som led i kampen  på at bevare naturen, som den så ud i gamle dage, modarbejder vi tilgroning. På mange forskellige måder og på forskelligt niveau.
Mange af os får hjælp til at maskinklippe det åbne terræn, og hvert fjerde år slår vi os sammen og får rabat på at fælde større træer.
Nogen bruger Søren fra HedeDanmark, der gennem flere år har beskåret de udvalgte områder. (Andre bruger Lars Helbo, som også tilbyder hjælp til klipning.)
I efteråret 2022 har Søren indsamlet en oversigt over indgåede aftaler. Den kan her nærlæses – og måske give anledning til refleksion og nye initiativer.  Klik her

Det bliver hurtigt hvert fjerde år igen — og det kan nemt huskes på, at vi følger reglerne for afvikling af sommerolympiaderne.

Men i praksis bør vi starte allerede året før med at planlægge og udpege de træer og bevoksninger, der er blevet for store. Det kan jo tage lidt tid at blive enige om, hvad der skal væk. Både hos os selv, men i nogle tilfælde også inde hos naboen. Vi er selvfølgelig styret af vores egne lyster, og det beror hos mange af os på, at vi gerne vil bevare det oprindelige landskab med lyngbakker og enebærbuske. Men vi er også styret af hensynet til naboens ønske om godt udsyn til vores flotte landskab. Og endelig har vi i vores lokalplan bestemmelser om, at tilvæksten skal holdes i ave. Der står faktisk, at bevoksning over 2 meters højde kun må dække op til 10% !!