Skovningsprojekt

Sommeren 2015 uddelte bestyrelsen en folder til alle grundejere om pasning
og begrænsning af buske og træer i vores område.

Klik her for at se folderen